opgaver

ANLÆGSTEKNISK DETAILSPARRING.

Vi bidrager med Skitseprojektering, Detailprojektering, Kvalitetskontrol, Udbud, Licitation, Kontrahering og Således udført.

BYGHERRESUPPORT.

Vi bidrager med Projektdefinition, Anlægsprogram, Anlægsoverslag, Risikoanalyse, Udbudsbeskrivelse og annoncering, Licitationssupport, Kontraheringssupport, Kvalitetsikrings- og Auditsupport samt Projektopfølgning.

UDVIKLINGSSUPPORT.

Vi bidrager med Målfastlæggelse, Planlægning af indsatser, Mødesupport, Udarbejdelse af indstillinger og Opfølgning.

PROJEKTLEDELSESSUPPORT.

Vi bidrager med Udarbejdelse af projektplan, Interessentanalyse, Tidsplanlægning, Kvalitetsfastlæggelse, Kommunikationssupport, Rapportering og Opfølgning.

SUPPORT TIL SAMARBEJD MED EKSTERNE.

Vi bidrager med Idegenerering, Målfastlæggelse og Strategi, Orgaisationsopbygning og Strategiudvikling, Forhandlingssupport, Myndighedsforhandling samt Kommunikation og Projektopfølgning.